Đề xuất bỏ giấy phép lái xe A1, B1, B2... FC, dùng loại cũ có phải đổi không?

Đề xuất bỏ giấy phép lái xe A1, B1, B2... FC và hàng loạt loại khác    

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) theo phân hạng mới.    

Theo đó, Dự thảo mới đang được lấy ý kiến, sẽ thay đổi phân hạng giấy phép lái xe (GPLX) so với quy định hiện hành. Những loại GPLX hạng A1, A4, B1, B2, E, FB2, FD, FE, FC như Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện hành sẽ bị loại bỏ.    

bang-lai-2.png

Đối với Dự thảo quy định Luật TTATGT đường bộ mới, GPLX sẽ được phân hạng mới lại như sau:    

- GPLX hạng A2 dành cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50-175cm3 hoặc động cơ có công suất định mức tương đương.    

- GPLX hạng A dành cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175cm3 trở lên hoặc động cơ có công suất định mức tương đương và các loại xe quy định cho GPLX hạng A2.    

- GPLX Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho GPLX hạng A2.    

- GPLX hạng B dành cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi (kể cả chỗ của người lái xe); xe ô tô tải (kể cả ô tô tải chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500kg. Các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng B có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B2.    

- GPLX hạng C1 dành cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500-7.500kg, các loại xe ô tô tải quy định cho GPLX hạng C1 có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg, các loại xe quy định cho GPLX các hạng B.    

- GPLX hạng C dành cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 7.500kg; các loại xe ô tô tải quy định cho GPLX hạng C có gắn kèm rơmoóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho GPLX các hạng B, C1.    

- GPLX hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) từ 10-30 chỗ; các loại xe ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D2 có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơmoóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho GPLX các hạng B, C1, C.    

- GPLX hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ; xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc không vượt quá 750kg; các loại xe quy định cho GPLX các hạng B, C1, C, D2.    

- GPLX hạng BE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng B khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg.    

- GPLX hạng C1E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng C1 khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg.    

- GPLX hạng CE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng C khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-moóc.    

- GPLX hạng D2E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng D2 khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg.    

- GPLX hạng DE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng D khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ-moóc trên 750kg.    

Ngoài ra, người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật được cấp GPLX hạng A2; nếu điều khiển xe ô tô có cơ cấu điều khiển phù hợp với tình trạng khuyết tật được cấp GPLX hạng B.    

Tại Điều 59 Luật Giao thông đường bộ hiện hành đang quy định các hạng giấy phép lái xe sau đây: Giấy phép lái xe không có thời hạn gồm hạng A1, A2, A3 và giấy phép lái xe có thời hạn gồm hạng A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE.    

Về thời hạn của giấy phép lái xe, khoản 6 Điều 39 dự thảo cũng quy định như sau:    

- Giấy phép lái xe hạng A2, A, A3 không có thời hạn.    

- Giấy phép lái xe hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.    

- Giấy phép lái xe hạng C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.    

Dùng giấy phép lái xe cũ có phải đổi không?    

Sau đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng A1 từ 01/7/2024 thì nhiều người quan tâm đến vấn đề nếu trước đó đã được cấp giấy phép lái xe theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thì hiện tại có được sử dụng tiếp không hay bắt buộc phải đổi theo đề xuất.    

Về vấn đề này, Điều 62 dự thảo có đề cập đến như sau:    

- Những giấy phép lái xe đã được cấp trước đó vẫn được tiếp tục sử dụng.    

- Trường hợp đổi sang phân hạng mới: Giấy phép lái xe bị hỏng/sai lệch thông tin; giấy phép lái xe của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam cấp còn giá trị sử dụng; giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp cho người không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.    

- Trường hợp cấp lại giấy phép lái xe theo hạng mới: Giấy phép lái xe bị mất hoặc hết thời hạn sử dụng.    

Đồng thời, việc cấp lại, đổi giấy phép lái xe ở các hạng A1, A2, A3, B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE như sau:    

giay-phep-lai-xe-cu-1.png

Nguồn: internet

 

Chia sẻ bài viết:

Cùng danh mục

Từ ngày 1/6, 6 Trường hợp sẽ bị thu hồi bằng lái xe theo quy định mới nhất

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) theo ph...

Công an: Thay đổi hạng bằng lái để tương thích với thế giới

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) theo ph...

Đề xuất bỏ giấy phép lái xe A1, B1, B2... FC, dùng loại cũ có phải đổi không?

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) theo ph...

Tăng phí sát hạch bằng lái xe

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) theo ph...

Binh đoàn 15 tiếp nhận, tập huấn về nông nghiệp cho 50 cán bộ Bộ Quốc phòng Lào

Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (Bằng lái xe) theo ph...