Ngành điều dưỡng

Cao đẳng Điều dưỡng

Sinh viên được thực hành tại bệnh viện, trung tâm y tế , phòng khám. Ra trường có việc. 70% thực hành. Miễn ph...