Ngành nghề đào tạo

Đào tạo và sát hạch lái xe

Là địa chỉ uy tín và chất lượng về đào tạo & sát hạch lái xe hạng A1, A2 ngay khu vực trung tâm TP.HCM.

Công nghệ ô tô

Là địa chỉ uy tín và chất lượng về đào tạo & sát hạch lái xe hạng A1, A2 ngay khu vực trung tâm TP.HCM.

Ngành điều dưỡng

Là địa chỉ uy tín và chất lượng về đào tạo & sát hạch lái xe hạng A1, A2 ngay khu vực trung tâm TP.HCM.

Ngành dược

Là địa chỉ uy tín và chất lượng về đào tạo & sát hạch lái xe hạng A1, A2 ngay khu vực trung tâm TP.HCM.