ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Đội ngũ giảng viên của Trường cao đẳng nghề số 21 đa số là các giảng viên trẻ, năng động có trình độ và tâm huyết với nghề.

Trong những năm gần đây, nhà trường đã qui tụ được một đội ngũ giảng viên trẻ, có năng lực chuyên môn, có khả năng sư phạm tốt, đó là nguồn lực tiềm năng để bổ sung vào đội ngũ giảng viên người giỏi, tâm huyết, yêu nghề và là đội ngũ nòng cốt cho quá trình phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

THẦY TRẦN ĐỨC NAM

THẦY TRẦN ĐỨC NAM

Giáo Viên Đào Tạo Lái Xe
CÔ NGUYỄN THỊ LÝ

CÔ NGUYỄN THỊ LÝ

Giáo Viên Đào Tạo Lái Xe
CÔ VĂN THỊ THANH HOÀI

CÔ VĂN THỊ THANH HOÀI

Giảng Viên Toán
THẦY TRẦN ĐỨC HUY

THẦY TRẦN ĐỨC HUY

Giáo Viên Đào Tạo Lái Xe