Cao đẳng Dược

Cao đẳng Dược

Đào tạo Dược sĩ trinh độ cao đẳng là đào tạo những người có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để tư vấn về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; để sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên ciưi khoa học và tự học nâng cao trình độ chuyên môn,  góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tên ngành: Dược 
Mã ngành: 6720201 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 3 năm
Bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Dược sỹ cao đẳng hệ chính qu