Đào tạo và sát hạch lái xe

Đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A2

Trường Cao Đẳng Nghề Số 21/ Bộ Quốc Phòng – cơ sở TP.HCM thường xuyên chiêu sinh học viên học lái xe mô tô hạn...

Đào tạo và sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Trường Cao Đẳng Nghề Số 21/ Bộ Quốc Phòng – cơ sở TP.HCM thường xuyên chiêu sinh học viên học lái xe mô tô hạn...