Trở về trang chủ

Câu 1:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 2:

“Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Câu 3:

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu 4:

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

Câu 5:

Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 6:

Khi xảy ra tai nạn giao thông, có người bị thương nghiêm trọng, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây?

Câu 7:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 8:

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 9:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 10:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A3 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu 11:

Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

Câu 12:

Khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì?

Câu 13:

Khi điều khiển phương tiện tham giao giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu 14:

Khi tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù hoặc mưa to, người lái xe phải thực hiện các thao tác nào?

Câu 15:

Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Câu 16:

Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tôi thiếu giữa hai xe?

Câu 17:

Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Câu 18:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu 19:

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

Câu 20:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu 21:

Vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu 22:

Xe nào được quyền đi trước?

Câu 23:

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu 24:

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu 25:

Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Kết quả Đề thi 7: Không đạt

Số câu đúng:
0 câu
Số câu sai:
0 câu
Chưa trả lời: Tô màu trắng
Đáp án sai: Tô màu đỏ
Đáp án đúng: Tô màu xanh

(Click vào đáp án sai để xem câu đúng)

1 / 25
Thời gian còn lại: 19:00