Trở về trang chủ

Câu 1:

“Dải phân cách” trên đường bộ gồm những loại nào?

Câu 2:

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu 3:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu 4:

Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 5:

Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

Câu 6:

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

Câu 7:

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

Câu 8:

Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

Câu 9:

Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Câu 10:

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

Câu 11:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 12:

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu 13:

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 14:

Người lái xe phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dùng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho các xe nào nếu dưới đây?

Câu 15:

Tại những đoạn đường không bố trí biển báo hạn chế tốc độ, không bố trí biển báo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện quy định nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu 16:

Trên đường bộ, người lái xe ô tô có được phép dừng xe, đỗ xe song song với một xe khác đang dừng, đỗ hay không?

Câu 17:

Người có văn hóa giao thông khi điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây?

Câu 18:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu 19:

Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

Câu 20:

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe ô tô”?

Câu 21:

Biển này có ý nghĩa gì?

Câu 22:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 23:

Người lái xe điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 24:

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 25:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Kết quả Đề thi 11: Không đạt

Số câu đúng:
0 câu
Số câu sai:
0 câu
Chưa trả lời: Tô màu trắng
Đáp án sai: Tô màu đỏ
Đáp án đúng: Tô màu xanh

(Click vào đáp án sai để xem câu đúng)

1 / 25
Thời gian còn lại: 19:00