Trở về trang chủ

Câu 1:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 2:

“Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu 3:

Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 4:

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào dưới đây?

Câu 5:

Khi xảy ra tai nạn giao thông, có người bị thương nghiêm trọng, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây?

Câu 6:

Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu 7:

Biển nào cấm xe rẽ trái?

Câu 8:

Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

Câu 9:

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 10:

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 11:

Khi xe đã kéo 1 xe hoặc xe đã kéo 1 rơ moóc, bạn có được phép kéo thêm xe (kể cả xe thô sơ) hoặc rơ moóc thứ hai hay không?

Câu 12:

Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nào ghi ở dưới đây?

Câu 13:

Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiệm gì theo quy định dưới đây?

Câu 14:

Người lái xe cố tình không phân biệt làn đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi dưới đây?

Câu 15:

Xe mô tô và xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải bắt buộc có đủ bộ phận giảm thanh không?

Câu 16:

Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

Câu 17:

Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

Câu 18:

Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

Câu 19:

Biển nào báo hiệu “Của chui”?

Câu 20:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu 21:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu 22:

Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 23:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 24:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 25:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Kết quả Đề thi 14: Không đạt

Số câu đúng:
0 câu
Số câu sai:
0 câu
Chưa trả lời: Tô màu trắng
Đáp án sai: Tô màu đỏ
Đáp án đúng: Tô màu xanh

(Click vào đáp án sai để xem câu đúng)

1 / 25
Thời gian còn lại: 19:00